För att hedra Unto Mononens livsverk grundades föreningen Unto Mononen rf i Somero år 1993.

Syftet med föreningens verksamhet är att ge hela folket möjlighet att Iyssna på Unto Mononens tidigare opublicerade eiler ofullbordade verk. Föreningen syftar också tili att samla och eventuellt producera material förknippat med Unto Mononen samt att i allmänhet göra lätt musik känd i "Unto Mononens anda". På sistone har föreningen koncentrerat sig på att göra finsk tango och lätt musik känd~Under sin verksamhetstid har föreningen förverkligat en serie av följande skivor: Onnen kaipuu, Mononen-Mustapää, Tango Unton muistolle och yötuuli.

Medlemmarna i föreningen har med sin egen insats deltagit i förverkligandet av både dokumentärfilmen om Unto Mononen och boken Unto Mononen - elämä ja laulut

Mononens första inspelade komposition var valsen Pieni laulu från 1950. Tangon Satumaa inspelades för första gången av Henry Theel den 11 februari 1955. Mononen vann Rundradions tävling i schlagerkomposition år 1960 med jazzschlagern Polttava liekki.

I takt med att Reijo Taipale inspelade Satumaa (1962) började det en riktig tangoboom i Finland. Under den tiden publicerade Mononen bl.a. tangolåtarna Tähdet meren yllä, Lapin tango, Erottamattomatoch Syvä kuin meri. Alla dessa är i dag tangoklassiker. Efter att ha tonsatt Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa år 1966 koncentrerade han sig i att komponera konstdiktarnas texter.

Föreningen har medlemmar runt om i Finland, bl.a. danssällskapet Monokas rf och det finns ju medlemmar även utanför finska gränsen.

Föreningens hemort är dansbanan Esakallio, adressen är Salontie 40,31400 Somero. Föreningens tidning är Ikkuna kadulle och den utkommer vanligen två gånger om året.

Föreningen säljer bl.a. böcker och CD-skivor. Föreningen presenterar sin verksamhet tili exempel på somrarna några gånger i samband med dansen på Esakallio.

Medlemsavgiften i föreningen är 17 euro per år, någon anslutningsavgift krävs inte. När man betalar in på föreningens konto ska man ange vad betalningen gäller, vem som betalar och betalarens adress.

Someron säästöpankki 432710-451670, Someron Osuuspankki 543408-232543.