Eka ja toka poistettu tilanpuutteen vuoksi 30.5.2018